eshtebahate_modire_ghodratmand

 مدیران در رأس هرم یک مجموعه قرار دارند و موفقیت و شکست آنها به کل مجموعه سرایت می کند. اگر مدیر تصمیم های درستی بگیرد موفقیت های پی در پی را به همراه خواهد داشت و بر عکس این موضوع هم صادق است. اگر مدیر بر اساس احساسات زودگذر تصمیم بگیرد، تمام قدرت، موفقیت و شخصیت خود را زیر سوال برده است.

مدیران موفق دنیا، موفقیت خود را غلبه بر احساسات زودگذر و گرفتن تصمیم های صحیح می دانند. آنها اجازه نمی دهند که احساسات زودگذر وارد کسب و کار آنها شود.

از نظر این مدیران، موفقیت تنها انجام ندادن اشتباهاتی است که موفقیت را از بین می برد. اشتباهاتی که انجام ندادنش باعث می شود شما به مدیری قدرتمند تبدیل شوید.

تیم کافه نیاز سعی دارد در این مقاله 4 اشتباه که هر مدیری امکان دارد انجام دهد را ارائه دهد. این اشتباهات را فرا بگیرید و از انجام دادن آنها خودداری کنید.

با ما همراه باشید ....

1. از اشتباهات گذشته درس می گیرند

modir-va-jobrane-eshtebah 

شاید این ضرب المثل را شنیده باشید: موش از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه.

این ضرب المثل مصداق مدیرانی است که از اشتباهاتی که در گذشته انجام داده اند درس گرفته اند. آنها یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کنند. این مدیران با انجام ندادن اشتباهات گذشته، اجازه نمی دهند که از یک اشتباه دو نتیجه ی یکسان بدست بیاورند.

مدیران موفق، مدیرانی هستند که نقاط ضعف و قدرت خود را پیدا کرده اند. آنها سعی می کنند که روزانه به دنبال پیدا کردن این نقاط باشند آن هم با کارهایی که هر روز انجام داده اند.

به طور مثال اگر رفتار خوبی با کارمندانش نداشته است، سعی می کند در نحوه ی برخورد با کارمندان تجدید نظر کند. اگر خیلی زود عصبانی می شود سعی می کند روی ذهن خود کار کند و آرامش خود را بدست بیاورد.

پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت کار آسانی است اما برطرف کردن آن کار مشکلی است. به خاطر اینکه شما مدت ها است که این کارها را تکرار کرده اید و به یک عادت تبدیل شده است و عوض کردن آن مشکل است. اما مدیران موفق دنیا از ترک عادت و عوض کردن آن هیچ ترس و هراسی ندارند.

2. مدیران روی کارهایی که می توانند انجام دهند، تمرکز می کنند

modir-va-tamarkoz

از نظر علم روانشناسی: اگر شما نتوانید مشکلی را حل کنید، پس مشکلی هم وجود ندارد.

مدیران موفق و قدرتمند، این علم را به خوبی درک کرده اند. آنها سعی می کنند روی کارهایی تمرکز داشته باشند که می توانند تغییرش دهند نه اینکه تمام وقت و انرژی خود را صرف مواردی کنند که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست و یا زمان می برد که تغییر کند.

اگر هم نتوانستید مشکلی را حل کنید سعی کنید همان طوری که هست قبولش کنید و با آن کنار بیایید.

اما در مواجهه شدن با این موارد، راه حل چیست؟

تغییر دادن امور مقداری مشکل است. برای تغییر دادن سعی کنید وقت و انرژی خود را روی کارهای تغییر پذیر صرف کنید.

تصمیمات صحیح بگیرید و با معاونان و مشاوران خود مشورت کنید. افکار منفی خود را دور بریزید و سعی کنید افراد منفی گرا را از زندگی خود حذف کنید.

3. آنها روی اشتباهات گذشته تمرکز نمی کنند و تأسف آن را نمی خورند

tamarkoz-roye-eshtebahat

اشتباهات در زندگی هر شخصی وجود دارد و فرقی نمی کند که موفق ترین فرد روی زمین باشید یا هر شخص دیگری. همه ی ما در گذشته اشتباهاتی را انجام داده ایم که اگر انجام نداده بودیم خیلی از افراد دیگر جلو می افتادیم.

این مصداق همان ضرب المثل بالاست که: اگر نتوانید مشکلی را حل کنید پس مشکلی هم وجود ندارد. این یعنی چون نمی توانید به گذشته برگردید و اشتباهات خود را تصحیح کنید، پس مشکلی هم حل نخواهد شد. تأسف اشتباهات گذشته خوردن، فقط روند کاری و رو به شکست را به شما و کارمندانتان منتقل می کند.

اما مدیران موفق در این مواقع چه کاری انجام می دهند؟

مدیران موفق سعی می کنند تأسف اشتباهات گذشته را نخورند و بر عکس روی حال و آینده خود تمرکز کنند. آنها تلاش می کنند اشتباهات گذشته را فراموش کنند و با افکاری مثبت به آینده خوش بین باشند.

4. از افراد منفی باف در محیط کاری خودشان استفاده نمی کنند

estekhdam-nakardane-afrade-manfi

یکی از نقاط قوت مدیران موفق و قدرتمند این است که در هر شرایطی افکاری مثبت دارند. این مدیران سعی می کنند به هر مشکلی به صورت مثبت فکر کنند. آنها هر مشکلی را فرصتی برای تبدیل به موفقیت می دانند.

مدیران موفق تلاش می کنند از افراد منفی نگر و منفی باف دوری کنند و یا حداقل در محیط کاری خود از آنها استفاده نکنند. مشاوره گرفتن این افراد مثل این است که قدرت خود را به آنها واگذار کنید چون این افراد چشم دیدن موفقیت های پی در پی شما را ندارند.

حذف این اشخاص و استخدام افراد خوش بین و مثبت نگر مهمترین و جسورانه ترین کاری است که مدیران موفق و قدرتمند انجام می دهند.

سخن آخر

هر شخصی می تواند یک مدیر باشد اما اینکه یک مدیر قدرتمند و موفق باشید به تمرین و زمان نیاز دارد. این کاری مشکل اما شدنی است.

همه ی مدیران موفق از یک مدیر معمولی بودن شروع کرده اند اما با تمرین زیاد الان در زمره ی بزرگترین مدیران موفق دنیا قرار گرفته اند.

شما برای تبدیل شدن به مدیر موفق چه کاری انجام داده اید؟

PDF