succses

از خودتون بپرسید که آیا موفقیت اینه که هیچ وقت شکست نخوری؟

از خودتون بپرسید که آیا موفقیت اینه که هیچ وقت زمین نخوری؟

آیا موفقیت اینه که هیچ وقت حرکت نکنید که مبادا شکست بخورید؟

تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا تا حالا موفق نشدین؟

تا حالا از خودتون پرسیدید که موفقیت بدون نداشتن هدف چطور بدست میاد؟

 

به نظرتون موفقیت حق کسی نیست که از شکستای خودش درس گرفته؟

موفقیت حق کسی نیست که به خاطر هدفش شب و روز تلاش کرد؟

موفقیت حق کسیه که وقتی شکست خورد دوباره بلند شد. موفقیت حق کسیه که وقتی شکست خورد به دنیا لعنت نفرستاد. وقتی شکست خورد کسی رو مسئول ندونست. وقتی شکست خورد افسرده نشد.

موفقیت حق کسیه که تو زندگیش هدف داشته. تو زندگیش هدف داشته.

سعی کنید تو زندگیتون بزرگ فکر کنید، هدفای بزرگی داشته باشید. سعی کنید اونقدر بزرگ فکر کنید که خدا بهتون افتخار کنه. بزرگ فکر کنید اما با قدمای کوچیک شروع کنید.

ترس رو از زندگیتون حذف کنین، کلمه‌ی نمیتونم رو از زندگیتون حذف کنین. کلمه‌ی نمیشه رو از زندگیتون حذف کنین. کلمه‌ی توانش رو ندارم از زندگیتون حذف کنین. کلمه‌ی از ما گذشته رو از زندگیتون حذف کنین.

همیشه به خودت بگو که تو میتونی. تو بهترینی. تو اشرف مخلوقاتی. تو فوق العاده ای.

اینا دروغ نیست. بگو. هر روز صد بار هزار بار به خودت بگو. تنها کسی که می تونه بهت کمک کنه فقط خودتی. دوست و دشمنت فقط خودتی. دوست و دشمنت فقط خودتی.

bavar

اگر منتظر نشستی که شرایط و اوضاع بهتر از این بشه سخت در اشتباهی. اگر منتظر نشستی که یه روز خوب بیاد سخت در اشتباهی. اگر منتظر نشستی که دیگرون کاری برات انجام بدن سخت در اشتباهی. وقتتو تلف نکن و منتظر نباش. چون هیچ وقت این شرایط به وجود نمیاد.

بلند شو و حرکت کن. خودت دست به کار شو. افکار منفیتو دور بریز. افراد منفی اطرافتو دور بریز. مثبت فکر کن. تجسم کن. هر چیزی که میخوای رو تو زندگیت تجسم کن. هر چی نداشتیو تصور کن.

برای رسیدن به اهدافت تلاش کن. تو میتونی. باور کن تو میتونی. فقط کافیه که بخوای. فقط کافیه که بخوای.

تو زندگیت اعتماد به نفست رو از دست نده. به توانایی هات اعتماد کن. به خدای خودت اعتماد کن. برای یک بار هم که شده به خدای خودت اعتماد کن.

فقط کافیه برای رسیدن به اهدافت تلاش کنی، فقط کافیه بجنگی. هیچ نیرویی قوی‌تر از نیروی درونیت نیست. هر چی بخوای می تونی با نیروی درونیت تو دنیای واقعی به جسم تبدیل کنی. هیچ چیزی غیر ممکن نیست. تو میتونی فقط بخواه.

اجازه نده شکست رویاهاتو خراب کنه. اجازه نده صدای درونیت بهت بگه تو نمیتونی. اجازه نده صدای درونیت بهت بگه تو نمیتونی.

hadaf

یادت باشه این تو هستی که میتونی زندگیتو تغییر بدی. این تو هستی که میتونی دنیا رو تغییر بدی. این تو هستی که میتونی سرنوشتتو تغییر بدی.

چیزی به عنوان تقدیر وجود نداره. چیزی به عنوان سرنوشت وجود نداره. چیزی به عنوان قسمت وجود نداره. مگه اینکه تو بخوای هر چی بدبختی و فقر و نداری و نکبت رو به عنوان تقدیر و سرنوشت و قسمت خودت قبول کنی.

یادت باشه دنیا منتظر نمیشه تا تو موفق بشی. دنیا منتظر نمیمونه تا تو روزای خوب و ببینی. فقط کافیه خودت به فکر خودت باشی. فقط کافیه خودت به فکر خودت باشی.

برده‌ی دیگرون بودن آسونه، برای دیگرون کار کردن آسونه، موفقیت‌های دیگرون رو دیدن آسونه، پله‌های رشد و ترقی دیگرون رو دیدن آسونه.

چرا این همه آسونی برا تو نباشه؟ چرا این همه موفقیت برای تو نباشه؟ چرا تو رو پله‌های رشد و ترقی واینسی و دیگرون برات دست نزنن؟

تصمیم بگیر که می خوای ثروتمند بشی، تصمیم بگیر که می خوای موفق بشی، تصمیم بگیر که می خوای پله‌های موفقیت رو یکی یکی طی کنی. تصمیم بگیر.

نترس تصمیم بگیر و از همین الان شروع کن. شروع کن تا همه بهت افتخار کنن. شروع کن تا خودت به خودت افتخار کنی.

برای موفقیت فقط کافیه یه تصمیم کوچیک بگیری و اولین قدم رو برداری. برای موفقیت فقط کافیه یه تصمیم کوچیک بگیری و اولین قدم رو برداری.

این فایل صوتی را آنلاین گوش دهید