tasvir_sazi_zehni 

تصور کنید در یک جاده ی بسیار زیبا با درختان و گل های فوق العاده زیبا در حرکت هستید. این منظره چنان مورد علاقه تان است که به شما حس آرامش، اعتماد به نفس، شجاعت، پیروزی و هر حسی که می خواهید به می دهد و تا مدت ها به این تصاویری که دیده اید فکر می کنید و خودتان را در همان حالی که از آن جاده می گذرید می بینید. تصور و تجسم کردن این تصاویر خوب به شما حس فوق العاده ای می دهد.

شما تمام این تصاویر را هر روز و هر شب با خودتان مرور می کنید اما چه اتفاقی افتاده که به جای دیدن این تصاویر خوب در زندگی مان بدترین نوع آن را انتخاب می کنیم؟

یکی از دلیل های این مورد را می توان قدرت افکار منفی بر شمرد که نسبت به افکار منفی قدرت بیشتری دارد به خاطر همین است که بیشتر مواقع منتظر افتادن اتفاق های بد هستیم. اما این موضوع یک راه حل هم دارد:

تنها راه حلش این است که هرگاه افکار منفی به سراغتان آمد آن تصویر زشت و کریح را با یک تصویر خوب و زیبا عوض کنید. به طور مثال اگر تصور می کنید که شکست خورده اید و در بدترین مسیر زندگی قدم برداشته اید فوراً آن تصویر را با یک شخص موفق، دوست داشتنی و ثروتمند عوض کنید.

این کار را به مرور زمان انجام دهید تا بهترین تصویرها را برای خود تجسم کنید و همچنین با عبارات تأکیدی مثبت ذهن و ضمیر ناخودآگاه تان را آماده ی دریافت بهترین ها کنید.