asking-question-foroshande-movafagh 

فروشنده های موفق همیشه سعی می کنند با در نظر گفتن خیلی از فاکتورها، بهترین فروش را داشته باشند. فاکتورهایی که ممکن است فروش آنها را دو یا چند برابر کند. یکی از این موارد پرسیدن سوالاتی است که ذهن و ضمیر ناخودآگاه آنها را وادار به جستجو می کند تا بهترین جواب ها را پیدا کند. این امر باعث می شود تا پاسخگویی به این سوالات و حل کردن نیاز مشتریان خود بهترین ایده ها و راه حل ها را پیاده سازی کند.

سوالاتی که این فروشنده ها از خود می پرسند از این قرارند:

1. اشخاصی که به محصولات و خدمات من نیاز دارند شامل چه گروه های سنی می شوند؟

2. گروه های سنی که بیشتر به خدمات و محصولاتم تمایل نشان می دهند کدام گروه هستند؟

3. اشخاص و گروه های سنی که از این محصولات و خدمات استفاده می کنند سطح درآمدشان چه اندازه است؟

4. سطح تحصیلات مشتریان و گروه های سنی مرتبط با محصولات و خدماتم چه اندازه است؟

5. محصولات و خدماتی که ارائه می دهم نیاز مردم را برطرف می کند یا فقط از سر اجبار خرید می کنند و یا یک چیز تجملی به حساب می آید؟

6. محصولات و خدماتی که ارائه می دهم به هزینه های زیاد نیاز دارد یا به راحتی قابل خرید است؟

7. مشتریان من بدون در نظر گرفتن مواردی که در اینترنت، مقاله ها و روزنامه ها در مورد محصول و خدماتم وجود دارد آیا باز هم حاضر هستند که از این محصولات و خدمات استفاده کنند یا خیر؟

فروشنده های ماهر و موفق هر روز این سوالات را از خودشان می پرسند و بهترین جواب ها را انتخاب می کنند و این رمز موفقیت آنها در فروش محصولات و خدمات است.