tamarz-dashtan 

یکی از قوانین جهان هستی و کائنات می گوید: برای اینکه چیزی را بدست بیاورید باید روی آن تمرکز کنید و هر چه بیشتر تمرکز کنید قدرت آن بیشتر و بیشتر می شود.

این همان چیزی است که انسان های ثروتمند را ثروتمندتر و انسان های فقیر را فقیرتر می کند. انسان های ثروتمند به ثروت، موفقیت، خوشحالی، آرامش، فرصت های خوب، سلامتی و هر چیزی که زندگی آنها را دچار دگرگونی می کند فکر می کنند.

اما در همین بین افراد فقیر هم ناخواسته به چیزهایی که نمی خواهند فکر می کنند. به فقر، بی پولی، بدبختی، شکست، ورشکستگی و هر چیزی دیگری تمرکز می کنند و متأسفانه متأسفانه چون در موردش صحبت می کنند قدرتش بیشتر می شود. چون ضمیر ناخودآگاه آنها با صحبت کردن و تفکر در مورد هر چیزی قدرت آن را بیشتر می کنند.

انسان های فقیر که از نظر فکری بسیار کوته فکر و فقیر هستند ناخواسته به مشکلات و موانعی که ممکن از بر سر راه آنها و کسب و کارشان به وجود بیاید تمرکز می کنند و به خاطر همین تمرکز آنهاست که این همه مشکل برایشان به وجود می آید.

اما تفاوت میان افراد ثروتمند و فقیر در یک مورد خلاصه می شود و آن هم نحوه ی برخورد کردن این اشخاص با فرصت های به وجود آمده و همچنین نحوه ی تمرکز این افراد در مورد هر چیزی می تواند باشد.

اگر می خواهید در زندگی به موفقیت های پی در پی و ثروت برسید به فرصت هایی که می خواهید فکر کنید. به ثروت، سلامتی، پول، موفقیت، آرامش و هر چیزی که شما را خوشحال می کند. تمرکز روی هر هدفی می تواند قدرت آن را چنان زیاد کند که سرعت رسیدن به هدفتان را بیشتر و بیشتر کند و همین تمرکز می تواند زمان و انرژی کمتری را از شما برای رسیدن به هدف بگیرد.