bavar-haye-sami

شما به هر چیزی که فکر و تمرکز کنید اتفاق خواهد افتاد و می تواند قدرت آن را دو چندان کند. خیلی از این اتفاق ها به مرور زمان به یک عادت تبدیل می شود و تکرار عادت ها آرام آرام به یک باور تبدیل می شود و باورها هم مثل سیمان به ذهن انسان می چسبد و از بین بردن این باورها خیلی سخت و پیچیده است.

باورها زمانی از بین خواهد رفت که بتوانید این باورها را شناسایی کنید و با تلقین های مثبت و همچنین سعی و تلاش به مرور زمان آنها را از بین ببرید. بیاید این باورها را با هم مرور کنیم:

* باور اینکه تغییر بسیار سخت است پس هرگز اقدامی به تغییر نمی کنید

* باور اینکه تغییر دادن دیگران کار راحتی است و مدام سعی و تلاش می کنید که دیگران را تغییر دهید

* باور اینکه شما ثروت و خوشبختی فقط برای دیگران است

* باور اینکه ناف شما را با بدبختی بریده اند

* باور اینکه از روز اولی که بدنیا آمده اید به شما شیر غم داده اند

* باور اینکه دیگران از شما خوش شانس تر هستند

* باور اینکه اگر به جای دیگران بودید خوشحال تر و ثروتمندتر بودید

* باور اینکه برای رسیدن به ثروت و خوشحالی باید حتماً استعداد داشته باشید

* باور اینکه صبحت های دیگران در مورد شما در آینده ی شغلی و زندگی تان خیلی تأثیرگذار است

* باور اینکه آینده ی ما رقم خورده و قابل تغییر نیست

* و خیلی از باورهای اشتباه دیگر ....

این باورها و خیلی از باورهای دیگر را شناسایی کنید و سعی کنید تمام آنها را به مرور زمان از بین ببرید و یا این باورها را تغییر دهید. چرا که شما اشرف مخلوقات هستید و شایسته ی قدرت، ثروت، پول، آرامش و هر چیزی دیگری که تصور کنید، هستید.