بدون شک بروسلی یکی از تأثیرگذارترین اشخاص قرن بیستم به شمار می آید. کسی که پا را فراتر از آروزها و اهداف خود گذاشت و هر آنچه را که میخواست به دست آورد. این فیلم انگیزشی تنها گوشه ای از زندگی، افکار و باورهای وی است.

متن ویدیو:

حکمتِ بروسلی

اینکه بخواین به صورتی روراست خوتون رو نشون بدین، کار خیلی سختی هست

منظورم اینکه که واسه من کار ساده ای هست که بخوام نمایشی برپا کنم و به خودم مغرور بشم

و پُر بشم از غرور و بعدش احساس کنم که خیلی کارم درست هست و چیزایی از این قبیل

یا حتی میتونم همه نمونه حرکاتِ تقلبی انجام بدم

متوجه منظورم هستی؟

در غرورِ خودم کور بشم یا حرکات عجیب و غریب خیلی جالبی حتی نشونت بدم

اما اینکه یه نفر بخواد صادقانه خودش رو نشون بده

اینکه آدم نتونه به خودش دروغ بگه

اینکه بخواد با شهامت خودش رو معرفی کنه، کار خیلی سختیه دوست من

من میگم ذهنت رو خالی کن، بی شکل باش

ترکیبی مشخص نداشته باش، مثل آب

وقتی شما آب رو توی یه فنجون میریزی، به شکل فنجون در میاد

اگه توی یه بطری بریزی، به شکل بطری در میاد

اگه توی یه قوری بریزیش، به شکل قوری در میاد

خوب، میتونیم بگیم که آب به جریان در میاد، یا میشکنه

مثل آب باش دوست من

من به مردم دنیا گفتم که بروسلی یکی از الگوهای من بوده

دلیل اصلی این حرفم هم ثبات فکری بود که داشت

به خاطر روحیه ی جنگجویی که داشت که بیشتر فکری بود تا فیزیکی

خودش اسم این حالت رو گذاشته بود: استواری ذهنی

ببینین: تفکر اصلی این هست که آبی که در جریان باشه، هیچ وقت لجن نمیبنده

پس شما باید مدام در حرکت و جریان باشین

پدر من واقعاً به مردم علاقه داشت

اون واقعاً میخواست به مردم کمک کنه

کنترل احساسات و تفکرات

فکر نکن، احساس کن. این مثل یک انگشت هست که داره به ماه اشاره میکنه

روی انگشت تمرکز نکن، وگرنه اون شکوه آسمانی رو از دست میدی

متوجه شدی؟

مثل همه، شما می خوای راه پیروزی رو یاد بگیری

راهی که هیچ وقت در اون پذیرش شکست نباشه

اما پذیرش شکست و اینکه یاد بگیری چه جوری بمیری

چیزی هست که میتونه تو رو از ترسشون آزاد کنه

پس، فردا که اومد، باید ذهن جاه طلبت رو آزاد کنی و هنر مردم رو یاد بگیری

خارج از هنرهای رزمیش، پدرم تأثیر و انگیزه ی زیادی برای مردمان داشت

که فکر میکنم تمام این اتفاقات به دلیل شیوه ی زندگیش بود

همچنین از فلسفه ها و تفکراتش می اومد

به عقیده ی من دلیل اصلی که ما هنوز امروزه داریم راجبش صحبت می کنیم

همون اعتقادات و تمرین های شبانه روزی اون بود

واسه اینکه بهترین خودش رو به نمایش بذاره

میدونین اون میخواست در چیزی که هست و میتونه بهترین باشه