برای رسیدن به اون چیزی که تا حالا نبودی، برای رسیدن به هدفی که تا حالا نداشتی و برای رسیدن به ثروتی که تا به حال نداشتی باید راهی رو بری که تا به حال نرفتی. این ویدیوی انگیزشی به شما میگه که چطور با شجاعت به هر آن چیزی که نداشتید خواهید رسید. فقط باید یه کم سعی و تلاش کنید.

متن ویدیو:

تو باید شجاعت داشته باشی

آیا شجاعت اینو داری تا اون ایده هایی که تو ذهنت هست رو پیاده کنی و دنبال رویاهات بری؟

یا میخوای تو حسرت رویاهات بمیری و گوشه ی سرزمین "ای کاش" و "حسرت ها" دفن بشی؟

آیا این شجاعت رو داری؟

میخوام باهاتون رو راست باشم

موفق شدن شجاعت میخواد

در حالیکه موفق نشدن خیلی خیلی ساده تره

بدبختی همیشه کنارت نشسته برای همکاری

موفقیت از حقارت متنفره

اگه نمیخوای طوفان ایجاد کنی، پس یه آدم معمولی باش.... عادی، مثل بقیه مردم باش و باهاش کنار بیا

و اگه بیشتر نگران این هستی که مردم درباره ات چی میگن تا خدا، پس نسبت به تمام استعدادهایی که خداوند در وجودت قرار داده هم بی تفاوت باش

برو مثل بقیه شو

مثل اونها لباس بپوش

مثل اونها راه برو

مثل اونها رفتار کن

مثل اونها غذا بخور

هر جایی اونها میرن برو

مثل اونها فکر کن

هر کاری اونها می کنن، تو هم انجام بده

وقتی نسبت به منحصر به فرد بودن خودت بی تفاوت هستی ( و اعتماد به نفست رو زیر پا میزاری ) دیگه شجاعتی لازم نداری

متفاوت بودن شجاعت میخواد

شجاعت میخواد که راهی رو بری که تا حالا نرفتی

واسه بعضیاتون حتی شجاعت خواسته که به این همایش بیاید

شجاعت میخواد که از منطقه ی امن خودت بیرون بیای

موفقیت شجاعت میخواد

برنده شدن شجاعت میخواد

مردم در مورد افرادی که بازنده هستن حرف نمیزنن

اگر برنده بشی اون وقته که دربارت حرف میزنن

آیا شجاعت اینو داری که در برابر طوفان های زندگی و وقتی سختی ها داره بیشتر میشه، ایستادگی کنی؟

شجاعتش رو داری با وجود حرفای بقیه بایستی و بگی تا اینجا نیومدم که برگردم؟

واقعاً شجاعتش رو داری؟

بذارین یه چیزی بهتون بگم:

استثناء بودن شجاعت میخواد

دانا بودن شجاعت میخواد

ثروتمند بودن شجاعت میخواد

تحصیل کرده بودن شجاعت میخواد

باهوش بودن شجاعت میخواد

زیر لب زمزمه میکنن "نه نمیشه از پسش بر نمیام" اما تنها چیزی که لازم دارین، فقط شجاعته

شجاعت میخواد

و من در حیرتم

من در حیرتم از این جامعه ی فلج و ضعیف و معمولی ای که داریم توش زندگی می کنیم

در حیرتم توی این دنیای مجازی و شیشه ای که امروز توش زندگی میکنیم

آیا هنوز کسی باقی مونده که شجاعت اینو داشته باشه و بگه

بعد از این همه سختی و چالشی که من و نیاکان و والدینم پشت سر گذاشتیم

بتونه بگه: "این همه راه رو نیومدم تا فقط یکی باشم مثل بقیه"

و بگه من شجاعت اینو دارم که برم دنبال رویاهام

آیا کسی در بین این همه جمعیت هست که بگه: " من همچین شجاعتی رو دارم ؟"