موفقیت زمانی به وجود می آید که شما متعهد شوید که می خواهید موفق شوید. تا زمانی که به خودتان قول ندهید و متعهد نشوید هرگز نمی توانید به موفقیت و ثروت برسید. این ویدیو انگیزشی به شما نشان می دهد که چطور باید به موفقیت برسید.

 

متن ویدیو:

حتی از عبارت متعهد بودن استفاده نکن. اصلاً درباره کلمه ی نظم هم نمیخواد فکر کنی

فقط اون کار رو هر روز انجام بده چه حالشو داری چه نداری

تنها تعهد تو به فعالیت است ( به اون کاره ) است نه به اون دید کلی و تصویر اصلی و نه به پیامد کاری که انجام میدی

تنها تعهد تو انجام دادن کاره است

عادت ها، زندگی ما را می سازند. نه اهداف، دید کلی، دید و یا ایده های بزرگ. اون چیزی که هر روز انجام میدی زندگیت رو میسازه

و اونه که از همه مهمتر هست

عادت های خوبی بساز که بتونند تو رو در راه ساخت یک زندگی موفق یاری کنند

مردم به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند

اون هایی که ناراحتی را کلاً ناراحتی نمی خواند

و اون هایی که با ناراحتی ها رو به رو می شوند

اون چیزی که شما را راحت میکنه میتونه به طور کلی نابودتون کنه

و اون چیزی که شما رو به زحمت میندازه تنها راه رشد شما است

هیچ چیز خوبی با راحتی به دست نمیاد

امنیت، منطقه ی امن مناطق مرگ هستند

تو باید خودت رو هل بدی

درسته ما خسته ایم، درسته که گشنه هستیم

درسته که ذهن میگه دیگه جا بزن، کنار بکش

ولی ما نمیتونیم کنار بکشیم و جا بزنیم

چون فهمیدیم که هنوز به هدف نرسیدیم

این اون چیزی نبود که رویاش رو میدیدیم

این اونی نیست که گفتم انجام میدم

این اونجوری نیست که باید باشه

باید با فشار انجامش بدم

و وقتی که دیگه از اون مرحله گذشتیم

ما با ناراحتی راحتیم

دیگه با موندن توی منطقه ی امن خودمون کامیاب نمیشیم

هر چیز با ارزشی آسون به دست نمیاد و اگه بتونی با ناراحتی ها و زحمت ها اُخت بشی محدودیت هات دیگه وجود ندارند

خیلی می خوام برنده بشم عطش من برای موفقیت تهدید آمیزه

بقیه ی آدم ها را زهله ترک می کنه

و اون هایی که دور و بره من هستند میگن آرون کن. وایسا، خیلی داری کار می کنی. خیلی گنده گنده بر میداری

ولی من نمیتونم به خودم کمکی بکنم می خوام که ببرم

باید بی رحم باشی، هیچ وقت نباید خالی کنی

نباید وایسی، نباید کنار بکشی

نباید اجازه بدی کسی از رویا و دید و ایده ای که خدا برات فرستاده منصرفت کنه

همه به من میخندیدند همه یه جوری نگاه می کردند که هی میخوای شهرت رو ترک کنی و بری دنبال رویاهات و اون چیزی که مشتاقش هستی؟

کاملاً کاملاً

اون کاری را که باید انجام بده

باید تلاش کنی و زور بزنی

و از منطقه ی امنت و اون جایی که میشناسی خارج بشی و جایی که نمیشناسی قدم برداری تا اینکه فرصت ها و نعمت ها بتونن به تو روی بیارن

اگه این یه بازی بقاء هست ما باید از اونجایی که هستیم بریم به اون جایی که میخوایم بریم