همیشه موفقیت های بزرگ را اشخاصی به دست می آورند که سختی های زیادی را تحمل کرده باشند. اگر سختی ها و مشکلات زیادی را تحمل کنید مطمئن باشید که بهترین ها را هم به دست می آورید. این ویدیو مربوط به مکالمه ی بین دو سنگ مرمر است که یکی با تحمل سختی های زیاد  تبدیل یه یک مجسمه زیبا شده بود و دیگری تحمل سختی ها را نداشت و تبدیل به سرامیکی شد که مردم از روی آن راه می رفتند و مجسمه را تحسین می کردند.

متن ویدیو:

میان شهر زیبایی، یک موزه بود

سطح این موزه زیبا از سنگ مرمر بود

و در انتهای راهرو یک مجسمه مرمری بزرگ قرار داشت

بسیاری از مردم جهان برای دیدن موزه هر روز به شهر می آمدند

و مجسمه ی مرمر را تحسین می کردند

شبی یکی از کاشی های مرمر به مجسمه مرمری گفت:

ای مجسمه، من و تو هر دو در یک شهر بودیم

ما هر دو از یک معدن استخراج شدیم

با یک کانتینر به کارگاه رفتیم

پیش یک مجسمه ساز رفتیم

چرا مردم از همه جای دنیا به اینجا می آیند، روی من راه می روند تا تو را تحسین کنند

این خیلی غیر منصفانه است

مجسمه ی مرمر پاسخ داد: دوست عزیز کفپوش من یادت هست که هر دو کنار هم نشسته بودیم در کارگاه مجسمه سازی

در آن زمان، هر دو بلوک مرمری بودیم

یادت هست که مجسمه ساز، اول تو را برای تراش مجسمه انتخاب کرد

او با ابزارش به سراغ تو آمد

ابتدا تو را به بخش هایی که می خواست برش داد

ولی تو مقاومت کردی، از هم گسستی

کفپوش جواب داد: البته که یادم هست، من از تو متنفر شدم

دیدی چطور با آن ابزار تیز به جان من افتاد؟

خیلی به من آسیب زد

مجسمه ادامه داد

درست است، تو نتوانستی در برابر آن ضربان مقاومت کنی

آنها از تو ناامید شدند و کار کردن روی من را شروع کردند

من درک کردم اگر بخواهم به چیز متفاوتی تبدیل شوم، باید درد را تحمل کنم

به جای مقاومت کردن در برابر ابزار، فکر کردم

تمام دردهایی که ابزار تیز به من وارد می کردند را تحمل کردم

دوست من، هر چیز در زندگی قیمتی دارد

تو خودت تصمیم گرفتی که تسلیم شوی و نمیتوانی کس دیگری را برای سرونشتت ملامت کنی

زندگی، همان مجسمه ساز است

که می خواهد از تو انسان درخشانی بسازد

مسئله اینجاست که آیا آمادگی تحمل هر آزمونی را داری؟

هر ضربه سختی، هر مشکلی و هر شکستی

تمام دردهایی که از ضربات ابزار تیز به تو وارد می شود

تا در نهایت به یک شاهکار تبدیل یا متلاشی شوی و به کف پوش تبدیل کردی

همان جا تکلیف معلوم شده و مردم از روی تو رد می شوند

یا اینکه به یک الگو تبدیل می شوی و تحسین خواهی شد و از تو تقلید می کنند

سپاسگذارم