مثبت اندیشی یکی از فرمول هایی است که این روزها به درد خیلی از کارها می خورد و خیلی از افراد برای رسیدن به موفقیت های کوچک و بزرگ از آن استفاده می کنند. اگر مثبت اندیش نباشید به طور حتم خیلی خیلی ضرر خواهید کرد چرا که تمام دنیا انرژی مثبت است اما کافی است یک انرژی منفی به آن ارسال کنید. همین فرکانس منفی به خاطر اینکه 70 برابر قدرتش بیشتر از فرکانس افکار مثبت است به طور حتم ادامه ی زندگی را برایتان به جهنم تبدیل خواهد کرد. این ویدیو انگیزشی به شما نشان می دهد که چطور باید مثبت  اندیش باشید.