قانون جذب تا مدت ها یکی از رازهای سر به مهر دنیا بوده اما این روزها دیگر این یک راز محسوب نمی شود و هر کسی از آن اطلاع دارد. اما اینکه چطور از آن استفاده کنید و چگونه کار می کند را از زبان "باب پراکتور" در این ویدیو بشونید.

متن ویدیو:

خیلی مهم است که در زندگی در جاده درست و در سمت آینده درست قرار داشته باشید. فکر کردن بالاترین قابلیت انسان است

دکتر فارلین متفکر بزرگ می گوید: دو درصد از آدم ها واقعاً فکر می کنند، سه درصد فکر می کنند که دارند فکر می کنند و 95 درصد بقیه حاضرند بمیرند ولی فکر نکنند. مثل قدیمی می گوید که اگر آدم ها واقعاً فکر می کنند سکوت دنیا را می گرفت. ما گمان می کنیم که همه فکر می کنند اما حقیقت این است که آدم های بسیار معدودی واقعاً فکر می کنند

اگر به کارهایی که اکثر مردم انجام می دهند توجه کنید خواهید دید اگر آنها واقعاً قبلش فکر می کردند هرگز آن کارها را انجام نمی دادند. از شما می خواهم شروع کنید به واقعاً فکر کردن

فعالیت ذهنی فکر کردن نیست، ذهن دائم از طریق حواس در حال دریافت اطلاعات از دنیای اطراف شماست و این فکر کردن نیست

این فعالیت ذهن است اما تفکر نیست، پدیده ای وجود دارد که از درون شما و از طریق شما عبور می کند و هنگام عبور از ذهن خودآگاهمان، شما دلیلی منطقی در آن می بینید و این پدیده قادر است در ذهن هشیار شما تصویری خلق کند

چون ما با تصاویر فکر می کنیم و با جمع کردن این تصاویر ایده ها به دست می آیند و وقتی می گوییم که خودتان را با افکار صحیح و درست درگیر کنید برای آن است که افکار شما را به جایی که می خواهید می رسانند.

و اگر با افکار منفی درگیر شوید به افکاری هدایت می شوید که شما را ناتوان می سازند. اگر بدانید چگونه اینکار را انجام می دهید می توانید از زندگی خود لذت ببرید. با درست فکر کردن می توانید به زندگی رضامند برسید. به خود بگویید: من می دانم که می توانم اینکار را انجام دهم و قصد دارم با کنترل افکارم به آنجا برسم.

و یک فکر به فکر دیگر ختم می شود و یک قدم به قدم دیگر منجر می شود و به زودی آن خواسته درونی و آن رویا واقعی می شود. کافی است فکر صحیح را در مسیر درست حفظ کنید.

به آدم های اطرافتان که به شما می گویند: این کار شدنی نیست گوش نکنید. به اخبار منفی و نا امید کننده بی توجه باشید. به اخبار مثبت توجه کنید. فیلم های الهام بخش و معنوی را نگاه کنید.

به سخنرانی های انرژی بخش گوش کنید. کتاب های خوب بخوانید. به آدم های همراه خود توجه کنید. فقط به افکار مثبت و درست اجازه دهید به ذهن شما وارد شوند. اگر می خواهید زندگی خود را عوض کنید این همان کاری است که باید انجام دهید. درست فکر کردن یک الزام اساسی است.

کم کم دارم می فهمم که میتونم بیشتر داشته باشم و به آنچه مردم در مورد من می گویند محدود نیستم. من تمام عمرم نظافتچی بوده ام. واقعاً می خواستم ثروتمند بشم و حالا شما به من می گویید که افکار خودم باعث زندگی واقعی الانم شده است؟ و همان چیزی که نصیبم شده که در فکرم پرورانده ام؟

دقیقاً همین را گفتم و به همین خاطر است که قانون بعدی که می خواهم بگویم اینقدر مهم است و اسم این قانون، قانون جذب است. هر چیزی که در زندگی داری یا من در زندگی دارم، ما خودمان اینها را به زندگی آورده ایم. این شکلی شده ایم چون بر اساس قانون جذب اینها را به زندگی مان جذب کرده ایم. در واقع بعضی این را راز بزرگ زندگی می گویند. اما ما به اسم قانون جذب از آن یاد می کنیم.

قانون جذب

قانون جذب می گوید: روی هر چیزی تمرکز کنی همان چیز در زندگی ات گسترش می یابد. هر چیزی مثل خود را به سمت خویش جذب می کند. به همین خاطر روی افکار و احساسات خود تمرکز کنید. مثل یک کارآگاه پلیس زندگی خود را زیر نظر بگیرید و ببینید نتایج افکار منفی ناخودآگاه چیست.

راز این است که قانون جذب دیگر یک راز نیست. همین که الان دارید به صحبت های من گوش می کنید نشان می دهد که قانون جذب کار می کند. قانون جذب در اطراف من حضور دارد. چه دوستش داشته باشید و چه نه. قانون جذب اینجاست. به هر چه فکر کنید دریافتش می کنید. قانون جذب به همین سادگی است.

قانون جذب به زبان ساده می گوید: چیزهای مشابه و هم ارتعاش یکدیگر را جذب می کنند. آنچه بیشتر در زندگی خود رویش تمرکز می کنید به زندگی شما جذب می شود. در زندگی هم چیزهایی هست که شما می خواهید و هم چیزهایی که نمی خواهید. این انتخاب شماست که کدام را برگزینید.

چند بار از سوالاتی این چنینی از خود پرسیدید که چرا همیشه مجبورید توی صف مغازه منتظر بمونم و چرا همیشه توی ترافیک گیر می افتم؟

با گفتن این جملات هیچوقت شانس ندارید. اتفاقات منفی را وارد زندگی خود می سازید. برای مقابله با این موقعیت ها به خود بگویید: در این اتفاق حتماً خیر و برکتی برای من هست. یعنی به خود بگویید مهم نیست اتفاقات اطراف زندگی من چگونه باشند. هر طور که باشند بهترین سود و منفعت من در همین اتفاقات نهفته است. بعد از مدتی که بهتر نگرانش نباشید خواهید دید که خود به خود مسیر حرکت شما همیشه باز و روان است و کمتر صف می ایستید.

ما در مورد رویا و شوق درونی و تصویر سازی ذهنی و تفکر درست صحبت کردیم و اکنون می خواهیم در مورد قانون جذب صحبت کنیم. قانون جذب یک قانون ثانوی است. خیلی از افراد در مورد آن صحبت می کنند اما خیلی آن را نفهمیده اند. قانون جذب یک قانون ثانوی است.

شما بر اساس ارتعاشات درونی خود اتفاقات و پدیده های بیرونی را جذب می کنید. این قانون ارتعاش است که قانون نخست یا اصلی است. ارتعاش وجود شما بر اساس افکار شما شکل می گیرد. همه رهبران بزرگ ارتعاشاتی دارند که اگر ما هم داشته باشیم می توانیم مانند آنها شویم.