مسی و رونالدو از اعجوبه های فوتبال دنیا به شمار می روند و مصاف های رو در روی زیادی با هم داشته اند. اما در این ویدیو به 5 مورد اشاره می کنیم که رونالدو توسط مسی تحقیر شد.