مسی و رونالدو، به نظر شما کدام یک بهتر هستند. این هنوز هم همان سوالی است که خیلی ها نمی توانند به آن پاسخ درستی بدهند. یکی تکنیکی و سریع و دیگری نرم و انعطاف پذیر و زیرک. در این ویدو به شما نشان خواهیم داد که چه تفاوت هایی بین مسی و رونالدو وجود دارد.