در این ویدیو قرار است لحظه های خنده دار و جالبی از این مستطیل سبز را به شما نشان دهیم که در عین خنده دار بودنش جالب توجه هم هستند

این ویدیوها را دیگران تماشا کرده اند