این ویدیو قرار است به شما یک اپلیکیشن را معرفی کند که به وسیله آن به راحتی می توانید صفحه نمایش دو گوشی را به صورت همزمان کنترل کنید. خوبی این اپلیکیشن این است که می توانید تنظیماتی که قرار است به صورت یکسان و همزمان انجام دهید را به یک باره روی دو گوشی اجرایی کنید. پیشنهاد می کنیم این ویدیو را تا پایان مشاهده نمایید

 
شاید این ویدیوها برای شما جالب باشد