یکی از زیباترین لحظه های دنیای ورزش همان لحظه های خنده دار آن است که با وجود اینکه برای برخی ها دردناک است اما برای برخی های دیگر خیلی مضحک و خنده دار است. در این ویدیو مایلیم تعدادی از این لحظه ها را به نمایش بگذاریم.

ویدیوهای دیگر را هم حتماً ببینید

صحنه های خنده دار فوتبال

ضربات خنده دار فوتبالی

لحظه ها و صحنه های خنده دار فوتبال