لیونل مسی در تمام دوران ورزشی اش گل هایی را به ثمر رسانده که برای خیلی ها به خصوص رونالدو سخت و غیرممکن بوده است. در این ویدیو ورزشی به شما 10 گل را نشان می دهید که فقط از عهده مسی بر می آید که این گل ها را به ثمر برساند.

شاید این ویدیوها برای شما جالب باشد