یکی از ویدیوهای جالب این هفته ویدیویی در مورد بزرگترین تیرکمان "انگری بردز" در دنیای واقعی است که چند جوان آن را به اجرا گذاشته اند و دیدن آن خالی از لطف نیست.

این ویدیوها را حتماً ببینید