بارسلونا یکی از تیم های بزرگ و مطرح دنیا به شمار می رود و اگر اغراق نباشد اولین تیمی است که تیکی تاکا را به مرحله اجرا درآورد و با پاس های متعدد به اهداف خودش می رسید و این ویدیو چند نمونه از پاس هایی که بین بازیکنان رد و بدل می شود را خواهیم دید

ویدیو هایی که دیگران دیده اند و پسندیده اند