استاد حسین طاهری یکی از استادهای برجسته کشوری در زمینه موفقیت است که در این ویدیو چند دقیقه ای در مورد راه های رسیدن به موفقیت توضیح میده

ویدیوهای پر بازدید این هفته

از شکست خوردن نترسید

تعهد داشته باشید که موفق شوید

به جای نوشتن اهداف، ترس هات رو بنویس